A rendelésemen felvállalható problémakörök:


Depresszió, hangulatzavarok.


Szorongás, pánik.


Akut élethelyzeti krízisekkel küzdők (párkapcsolati konfliktus,  gyászreakció).


Problémás- illetve függő szerencsejátékosok.


Alkoholproblémában érintettek - azonban közvetlen kórházi háttér hiányában, elsősorban csak az elvonási  szakaszon túl lévő, nem veszélyeztető állapotú, együttműködő klienseket tudom fogadni.


Függő betegek hozzátartozói, társfüggők.


Szakrendelésem jelenlegi keretei között un „nagy-pszichiátriai” zavarok (szkizofrénia, paranoid pszichózis, bipoláris affektív zavar) fenntartó  kezeléséről, gondozásáról csupán jó együttműködés esetén lehet szó.  


Neuropszichiátriai zavarok (ADHD/ADD) kivizsgálása és kezelése.

Diagnosztika és terápia


Diagnosztikai munkámat a modern pszichiátriai diagnosztikai kézikönyvek (DSM-5, BNO-10) kriteriumai szerint végzem. Ehhez, amennyiben szükséges struktúrált interjúkat, kérdőíveket, skálákat használok. Számos esetben hasznos és fontos lehet egy közeli hozzátartozó bevonása, hogy a kapott képet még objektívebbé tegyük.


A kivizsgálás illetve a kezelés folyamatában bizonyos esetekben szükség lehet laboratóriumi vizsgálatokra, ritkábban radiológiai vagy elektrofiziológiai vizsgálatokra. Az ilyen vizsgálatok elvégzésére - lévén rendelésem magánrendelő - csak a magánegészségügy keretein belüli térítéses formákban van lehetőség. 


A terápia tervezése során számba vesszük a modern pszichiátria teljes eszköztárát. Ha szükséges természetesen a pszichofarmakológia lehetőségeit is. Ebben a vonatkozásban alapvetően visszafogott vagyok, de ha az előnyök és a hátrányok mérlegelése után indokolt, akkor természetesen megajánlom az ebből adódó lehetőségeket is. A gyógyszeres terápia tervezése során nagyban befolyásol az a szigorú svéd addiktológiai szemlélet, amely a függőségeket okozó gyógyszerek szigorú korlátok közé szorítását írja elő. Emiatt nyugtató- és altatófüggők fenntartó kezelését, gyógyszerrel való ellátását nem vállalom. Komoly leszokási kísérletben természetesen szívesen és örömmel segítek. 


A nem gyógyszeres kezelési formák közül az egyéni tanácsadás és konzultáció elsősorban a nehéz élethelyzetekben való döntéshozatal, a továbblépés lehetőségeinek a közös keresése. Ennél többet jelent a szupportív terápia, amely aktuális életvezetési nehézségek hátterének megértésében és megoldásában segít. Más esetekben az esetleges gyógyszeres kezelés kiegészítője lehet. Alkalmazom a pszichoedukáció eszközét, amelyben a kliens saját pszichés betegségéről alaposabb ismereteket kap és ez a mélyebb megértés sokat segít mind a kezeléssel való jobb együttműködés, mind a tünetekkel való hatékonyabb megküzdés előmozdításában. Mélyebben ható speciális pszichoterápiák igénye esetén az erre alkalmas szakemberek megtalálásában is igyekszem segítséget nyújtani.
Dokumentáció és adatvédelem


Az egészségügyben hatályos rendelkezések értelmében, az orvos-beteg találkozásokról elektronikus kórrajzot vezetek, amely az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) csatlakozik. Ilyen módon klienseimnek lehetősége van az elkészült dokumentációhoz közvetlenül is hozzáférni az Ügyfélkapus elérésen keresztül, illetve külön kérés esetén a kliens kódolt e-mail mellékletként is megkaphatja azt.


Az EESZT lehetőséget ad elektronikus receptfelírásra, amely jól működő terápia esetén megkönnyíti a receptek megújítását, akár személyes megjelenés nélkül is. 

 

Titoktartás és adatvédelem: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint a GDPR (2019. évi XXXIV. törvény) követelményei szerint.
Etikai alapelvek


Etikai alapelveim a klasszikus hippokratészi eskü modern megfogalmazását követik:


Feltétlen tisztelet minden emberi élet iránt, függetlenül annak aktuális életminőségétől, a fogantatástól a természetes halálig;

Teljeskörű diszkréció, vagyis az orvosi titoktartás szigorú betartása;

Az orvosi szereppel való bármely visszaélés kizárása;

A kliensek autonómiájának tiszteletben tartása;

Az esetek felvállalásakor a kompetencia-határok tekintetbevétele;

A diagnosztikai és terápiás módszerekben a modern, bizonyítékokon alapuló orvoslás eredményeinek alkalmazása;

A kezelésben résztvevő további szakemberekkel, illetve a társintézmények képviselőivel szembeni kollegiális magatartás.